Satsang

Sõna sat tähendab „tõde” ning sang tähendab „ühendus” või „liit”. Seega, Satsang’i tähendus on „ühendus tõega”, „kohtumine tõega” või „kokkusaamine nendega, kes järgivad tõe teed”. Kõrgeimas tähenduses on see otsene tõe taipamine ja ühendus sellega, ning enamgi - elades tõde teadvustades, igas tegevuses ja eluolukorras. See tähendab, et sinu olemus on sukeldunud tõe teadvustamisesse. Kuid see on väga ülendatud definitsioon, praktilisemal tasandil tähendab satsang koosistumist elukogenud meeste ning naistega, kuulates, mida neil öelda on. Satsang tähendab ka paika, kus tõeotsijad kohtuvad omavahel oma guru juuresolekul. Satsang toob esile teadlikkuse ja alateadvuse muutused sinu olemuses. See inspireerib sind ning toob muutuseid sinu hoiakutesse. Ta avab uusi horisonte ja perspektiive; sa hakkad nägema uut tähendust ja potentsiaale elus. See võib tasapisi transformeerida sinu arusaamist ja ettekujutust omaenda olemusest. Elu hakkab avaldama uut võimalust, millest sa pole osanud unistadagi. Kuidas saab satsang tuua kaasa need muutused? Sellele ei ole lihtne vastata, kuid me võime öelda, et Targa (õpetaja) energiavibratsioonid toimivad palju peenemal tasandil. Need vibratsioonid võivad muuta ning laadida sinu vaimu ja energiavälja. Tema aura võib transformeerida sinu aura. Tema psüühiline aku võib laadida sinu psüühilist akut. Tark on energiavoogude transformeerija. Kuid sa pead olema vastuvõtlik. Vaatamata sellele, kas sa oled neist muutustest teadlik või mitte, toimuvad need siiski. Mõistusel on kalduvus püsida valede uskumuste ja tingimuslikkuse harjumuslikes rööbastes, mis on ka täis sõlmekohti. Sa ei ole võimeline neist vabanema ise, omal jõul. Sa pead saama ravi teiselt isikult – vaimselt tohtrilt, targalt, joogilt või pühakult. Tark võib öelda mida iganes – võib-olla olulist või mitteolulist, midagi, mis on kas ilmselgelt või mitte sinule suunatut, võib-olla näiliselt pealiskaudse faktilise väite, klatði või filosoofilise idee, ükskõik mida – kuid need sõnad aitavad kõigutada ja kummuli paisata mentaalse letargia ja mõistuses oleva fiksatsiooni „paati”. Mõistus on muudetud ja saadetud uutesse suundadesse. Sa võid, või mitte, olla teadlik sellest protsessist, kuid see leiab aset. Satsang ei ole uus asi. Ta on olnud maailmas igivanadest aegadest alates. Ajaloo koidikul oli primitiivsetel hõimudel ja külakogukondades alati teadjamees, shamaan, ravitseja – nimeta teda nagu soovid. Nad olid austatud inimesed kelle vaateid püüdlesid teised. Nemad viisid läbi satsange. Satsangi praktiseeriti vanas Kreekas. Paljude Platoni ja teiste suurte teadjate raamatute aluseks on satsangidel peetud kõned. Kreeka tarkasid nimetati filosoofideks, mille tähendus on „tõe armastajad”. Retoorika ja sofismi erinevust on selgelt kirjeldatud Kreeka klassikas, mida nimetatakse „The Phaedrus ”, mis põhineb Socratese antud satsangil ning on kirja pandud Platoni poolt. Üks näide on Socrates – kuulus tark kellel oli tavaks pidada kõnesid mis põhinesid teadmisel Tõest. Tal oli tavaks anda satsange oma paljudele õpilastele ning paljudele teistele, kes soovisid kuulata. Platon oli oma Meistri valgustavate satsangide kroonikakirjutaja. Kristus andis satsange tohututele rahvahulkadele mis täitsid Galilea kogu pikkuses ja laiuses. Ta muutis paljude inimeste elusid, neid usku pöörates. Piiblis on selle kohta palju näiteid. Kristuse kuulsaim ülestähendatud satsang on Mäejutlus (John, 5. värsist alates). Buddha viis läbi satsange ligikaudu viiekümne aasta jooksul kõigis paikades, kuhu ta läks. Budistlikud pühad tekstid pakatavad Buddha öeldud ja kirja pandud sõnadest. Kõik maailma religioonid põhinevad satsangil – tarkusesõnadel. Iga müstiline süsteem tugineb satsangile ning iga käsikiri ei ole muud, kui kirja pandud satsang. Satsangi on ülistatud paljudes pühades tekstides. Järgnevad tsitaadid on pärit Ramayana’st, ühest India kuulsaimast pühakirjast. „Ilma satsangita ei ole eristamist. Satsang tuleb ainult Rama armus.” (Balakand). Eristamise võime saab teravneda ainult läbi satsangi; see on absoluutselt vajalik joogalikuks arenguks. Tavaliselt isiku mõtted keerlevad ühtesoodu „mõistuse rattas”, ilma, et oleks võimelised pääsema ülesehitatud väärarvamusest. Vaid satsang saab purustada mõistuse rutiini. Siiski tuleb võimalus osaleda satsangil ainult läbi Rama armu; see toimub siis kui sa oled valmis kuulama. Siin on veel üks tsitaat samast peatükist: „Targad inimesed kümblevad satsangi pühas vees. Sellisel viisil nad pesevad ja puhastavad oma sisemist olemust.” Vedelikuna peseb vesi keha; satsangi „vesi” puhastab mõistust. „Satsang on nagu filosoofi kivi. Satsangi vägi muudab isegi kõige õelamat inimest, samal viisil kui filosoofi kivi muudab raua kullaks.” Valmiki, kes on kirja pannud Ramayana, on hea näide sellisest transformatsioonist. Ta tegutses röövlina paljude aastate vältel. Siis kohtas ta oma guru Narada Muni’t ja osales satsangil. Ta oli pessimist ning ei uskunud pühakutesse ega joogidesse. Siiski oli hetkega kogu tema elu muutunud. Temast sai suur joogi ning lõpuks sai ta inspiratsiooni Ramayana kirjutamiseks, et aidata teisi. Kui sa osaled satsangil, võib ka sinus aset leida samasugune muutus, võib-olla isegi vastu sinu tahtmist. Satsang Yoga and Kriya Swami Satyananda Saraswati

Sansaara Stuudio

Telefon:
Riina 5294740; Silja 5174560; Kalev 5094342